816.000 830.000 
1.760.000 8.800.000 

Dược mỹ phẩm

BOTULAX 100

1.500.000 
1.320.000 6.600.000 
1.320.000 6.600.000